O aktivnostima Foruma mladih, ali i pitanju izlaznosti mlade generacije na izbore 2016. godine razgovarali smo sa predsjednicom Foruma mladih Naše stranke Lamijom Tiro. Lamija nam je dala informacije i o nastavku aktivnosti Foruma, a posebno u svjetlu konačno realizovane inicijative za noćni prevoz u Sarajevu.

Naša stranka: Ove godine na izbore izlazi generacije 1998. godine. Šta očekuješ od mladih koji se tek upoznaju sa izbornim procesom? 

Lamija Tiro: Moramo biti svjesni činjenice da u narednih nekoliko godina dolaze generacije birača koje nisu više direktno povezane sa ratnim dešavanjima i postankom političkih partija sa nacionalnim predznakom. Mislim da mladi ljudi do sada nisu imali priliku da shvate značaj njihovog učešća u izbornom procesu te demokratije i kako bi ona zaista trebala da funkcioniše. Mi smo ti koji biramo i kreiramo sistem u kojem želimo da živimo, a vlast je samo aparat koji ostvaruje ciljeve svojih birača. Iz tog razloga važno je da mladi, kao i svi građani, u što većem broju izađu na izbore i time pokažu za koga oni jesu ili nisu spremni dati svoje povjerenje. Vjerujem da su nove generacije već na putu da shvate da su oni ti koji izabranim dužnosnicima daju povjerenje i da isto mora biti opravdano- u protivnom naše je pravo da ih pozovemo na odgovornost. Sigurna sam da će predstojeći lokalni izbori pokazati veću stopu izlaznosti mladih ljudi, tim više što mlade više ne zanimaju retorike podjela vladajućih  nacionalnih partija. Mladi žele da im se otvore mogućnosti da budu poduzetnici i ostvaruju svoje ideje, da postoje sredstva u vidu poslovnih inkubatora kojima  se povezuju obrazovne institucije i poduzetnici  na tržištu rada koji bi im omogućili da lakše i brže nađu zaposlenje, vijeća za mlade u svim općinama, centri za mlade, dostupan i redovan javni prevoz, mogućnosti da se dodatno obrazuju te usavršavaju na besplatnim kursevima. To su teme koje zanimaju mlade ljude i mislim da je došlo vrijeme da ih neko na lokalnom nivou počne ostvarivati.

Naša stranka: Forum mladih je pokrenuo niz aktivnosti čišćenja, akcija, inicijativa za mlade. Šta je naredno?

Lamija Tiro: Naredna akcija Foruma mladih vezana je upravo za temu izlaznosti mladih ljudi, sa naglaskom na generacije koje prvi put izlaze, na izbore.  Važno je mladima približiti značaj njihovog učešća u izbornom procesu i mogućnosti koje im lokalna samouprava nudi ili bi barem trebala nuditi. Mislim da većina mladih, iako su upoznati sa činjenicom da je njihova izlaznost na izbore važna, zapravo nije svjesna šta time dobija. Potrebno je približiti mogućnosti koje su ostvarive u okviru nadležnosti općinskih i gradskih vijeća te šta bi sve izabrani vijećnici i načelnici mogli i trebali uraditi za mlade ljude, kao  i koji su mehanizmi ostvarenja istih.

Naša stranka: Šta je važno na lokalnom nivou uraditi da bi se položaj mladih promijenio?

Lamija Tiro: Postoji niz stvari koje je potrebno uraditi na lokalnom nivou kako bi se poboljšao položaj mladih ljudi. Prije svega strategije za mlade koje postoje na nivou općina u većini slučajeva samo su opći dokumenti, nedovoljno razrađeni bez konkretnijih i daljih razrada pojedinih segmenata strategije. Za primjer ću uzeti zapošljavanje mladih, gdje mogućnost sufinansiranja projekata mladih poduzetnika („start up“) od strane općine postoji samo u Općini Tešanj i od ove godine u Općini Centar. Forum mladih Naše stranke je već radio akciju kojom smo informirali građane o postojanju ove mogućnosti i zahtijevali izdvajanje sredstava za „start up“ i u drugim sarajevskim općinama. Osim toga gotovo nijedna općina se ozbiljno ne bavi stambenim politikama mladih i kreiranju mogućnosti za povoljnije i jednostavnije rješavanje stambenog pitanja. Ovo pitanje je, pored nezaposlenosti, nešto što trenutno najviše muči mlade ljude, pogotovo one koji su roditelji, a o tome niko ne vodi računa. Međutim, da bi se riješili ovi i još mnogo drugih problema najvažnije je uspostaviti pravilnu komunikaciju između mladih i lokalnih vlasti. To se na najbolji način postiže biranjem kvalitetnih mladih predstavnika u općinska i gradska vijeća, koji bi na taj način direktno zastupali interese mladih i učestvovali u kreiranju naprednijih strategija za mlade. Ovo je u direktnoj vezi sa pitanjem zašto je važno da mladi izađu na izbore. Oni na taj način biraju mlade predstavnike i otvaraju mogućnost da se na lokalnom nivou pokreću teme važne za njih. Pored toga važno je jačanje između vijeća mladih i općinskih i gradskih vijeća i načelnika a da pri tome vijeća mladih ne budu ispolitizirana kao što je nedavno bio slučaj u Općini Stari grad, biranje kompetentnih mladih ljudi u komisije za mlade,povećanje uloge povjerenika za mlade i konstantna komunikacija sa nevladinim sektorom koji raspolaže velikim brojem podataka i statistika koji se odnose na goruće probleme mladih.

Naša stranka: U sistemu javnog prevoza imamo neke tačke napretka. Na čemu ćete insistirati u budućnosti?

Lamija Tiro: Nedavno je uvedena noćna autobuska linija, koju je Forum mladih prvi put zahtijevao još 2011. god. Drago nam je da je napravljen ovakav pomak, ali ono što i dalje vidimo kao problem je da rješenje nije došlo od vlasti Kantona Sarajevo i  GRAS-a kao kantonalnog javnog preduzeća, čije usluge građani plaćaju imajući u vidu činjenicu da je ovakva vrsta usluge u javnom interesu svih stanovnika Kantona Sarajevo. Pored toga postoje mnoga područja, konkretno na prostoru grada Sarajeva, za koja su predviđene autobuske ili minibus linije koje su neredovne ili gotovo uopće ne funkcionišu. Osim što to utiče na sve građane, u vrijeme kada se sve obrazovne institucije i kulturni centri nalaze u užoj jezgri grada pretstavlja poseban problem i za mlade ljude.  S toga ćemo u saradnji sa općinskim i višim organima Naše stranke, nastaviti da se bavimo ovim problemima i ukazujemo na njih. Upornost u našem radu dovela je do toga da se shvati značaj uvođenja noćne linije u javnom prevozu i pokazala nam  da i u daljem radu nema odustajanja.