Na sve češće arhitektonske propuste u Staroj Čaršiji u Zenici, koji tu staru gradsku jezgru pretvaraju u estetsko ruglo, skrenula je pažnju Lejla Selimović, članica Naše stranke u Zenici.

„Već duže vrijeme, kaže ona, vlasnici ugostiteljskih i drugih objekata u Staroj čaršiji, koristeći neprimjerene i nesuklađene boje, te praveći slične ekscentrične intervencije (npr. reklamne) – narušavaju ambijent tog dijela grada. Gledate u tri zgrade, i jednoj je fasada crvene boje, drugoj zelene, a trećoj narandžaste. Umjesto da su usklađene, kao što je norma za ovakve dijelove grada, trend je da Stara Čaršija sve viši liči na Rubikovu kocku“, pojašnjava ona.

„Problem je nepostojanje svijesti da je fasada spoj javnog i privatnog prostora. Izbor oblika i boje fasade, te način reklamiranja, utječe na cjelokupan izgled dijela grada u kojem se nalazi. Poseban senzibilitet bi gradske vlasti za ovaj problem trebale imati za dijelove grada poput Stare Čaršije, koji su od kulturno-historijskog značaja za Zenicu“, kaže Lejla Selimović.

Gradske vlasti bi, smatra ona, morale podzakonskim aktima obavezati vlasnike privatnih objekata da poštuju norme u uređenju fasada i reklamne infrastrukture, koje će utvrditi struka.

“Stara Čaršija bi trebala biti jedan od najznačajnijih ukrasa Zenice i pitanje odnosa prema njoj je pitanje odnosa prema estetskom integritetu Zenice. Zato očekujem od vlasti da će se zaštitnički ponijeti prema Staroj Čaršiji, te da će podržati našu inicijativu i spriječiti devastaciju tog amblematskog javnog prostora“, zaključila je Lejla Selimović.