Lejla Srabović je rođena 1985. godine. Srednju saobraćajnu školu je završila u Tuzli, a nakon toga je diplomirala na Ekonomskom faklutetu Univerziteta u Tuzli. Lejla je uključena u rad različitih nevladinih organizacija, treninga iz poduzeništva i razvoja kapaciteta, a po zavreštku studija je volontirala godinu dana u Sisecam Soda Lukavac. Sa Lejlom razgovaramo o njenim idejama za Lukavac, i Puračić u kojem živi. Lejla Srabović je trinaesta na našoj listi za Općinsko vijeće Lukavac.

NS: Zbog čega ste se odlučili kandidovati na izborima? Šta želite promijeniti u zajednici?

Lejla Srabović: Na lokalnim izborima sam odlučila da se kandidujem iz vrlo jednostavnog razloga, a to su promjene. Dosadilo mi je slušati i gledati iste ljude kako vladaju našom zemljom, a i nama, i kako apsolutno ništa se ne mijenja i sve je isto, ako ne i gore, i tako godinama.

NS: Kada razmišljate o svom komšiluku šta vam prvo padne na pamet da treba promijeniti ili učiniti boljim?

Lejla Srabović: Zrak je ovdje katastrofa, magle već sad počinju, ceste nisu označene, trotoar oko Osnovne škole započet je prije tri godine i ni dan danas nije urađen. Posljednje četiri godine u Puračiću nije ništa urađeno, propada i potpuno je bez brige nadležnih struktura u Lukavcu.

NS: Kada bi sutra postali vijećnica, kako bi nastavili komunikaciju s građanima i građankama?

Lejla Srabović:  Važno je da nastavimo direktnu komunikaciju i zajednički tražimo rješenja. Dobra komšijska kafa može značiti mnogo za napredak u opštini, tako saznajemo probleme, a i građani sami nam nude rješenja za ono što gledaju godinama. Vjerujem da je to najbolji način i da iz toga možemo saznati šta je interes javnosti i na čemu treba raditi.