Naša stranka Ilidža u narednom mandatu bavit će se svim problemima od vitalnog značaja za unapređenje ekonomije u lokalnoj zajednici, sa posebnim fokusom na zapošljavanje mladih i razvoj turizma. Cilj nam je da pomognemo svima koji nemaju posao, a imaju ideju. Općina Ilidža može i mora da osigura finansijsku i prostornu podršku pokretanju vlastitog biznisa. Maksimalno ćemo se zalagati za optimizaciju administrativnog dijela budžeta za finansiranje i potporu start-up projekata, te da se javni, napušteni prostor iskoristi kao kancelarije i radionice novim, mladim poslovnim ljudima.
Naša stranka će raditi na tome da Ilidža bude atraktivna, uređena turistička zajednica. Pokrenućemo izgradnju infastrukture za oživljavanje turizma na Igmanu, oživjeti stari put Hrasnica – Igman. Takodje, želimo Stojčevac u novom ruhu. Tražićemo povrat općinske nadležnosti nad turističkim kompleksom Stojčevac, kako bismo mogli pokrenuti rekonstrukciju i pretvoriti ga u zelenu oazu.

 

Društvena infrastruktura i urbani standard naša su stalna briga i nastavićemo raditi na njihovom unapređenju sa ciljem da se građanima Ilidže stvore uslovi za ugodan i kvalitetan život. Bivše Kino Igman pretvorit ćemo u moderno kino sa 3D tehnologijom koje će biti mjesto gdje će mladi ljudi kvalitetno i zabavno popuniti svoje slobodno vrijeme. Inicirat ćemo izgradnju biciklističke staze i povezivanje iste sa stazom u susjednoj općini Novi Gad.  Tražit ćemo uvođenje produženog boravka u škole sa najbrojnim zaposlenim roditeljima, te revitalizaciju postojećih i izgradnju novih vrtića na Ilidži. Istrajat ćemo na izgradnji novih škola u svim MZ sa izrazito velikim porastom broj stanovnika.

1 ELVIS VRETO
2 AZRA JAHIĆ
3 REDŽO LEMEZAN
4 SAUD KARIĆ
5 ENISA MEŠIĆ
6 IBRAHIM PROHIĆ
7 SEMIR MULAOSMANOVIĆ
8 SANELA ISLAMOVIĆ
9 EDINA PINTOL
10 DANIELA VINŠ-ALJOVIĆ
11 ANESA ZELJKOVIĆ
12 MUNIB ĐOZIĆ
13 ZDENKA HODALJ
14 AMIR ŠAHINOVIĆ
15 ISMAR NALIĆ
16 MAIDA ZAGORAC
17 ADNAN SMAILBEGOVIĆ
18 ALMIRA MEMIĆ
19 AMAR BUNGUR
20 HARIS BRADARAC
21 AIDA KRAŠIĆ
22 DAMIR VRBANUS
23 AIDA RAČIĆ
24 SEAD BALIĆ
25 ADNAN BUJAK
26 MELAHETA BAŠIĆ
27 ENES AVDIĆ
28 ALMINA MAŠIĆ
29 AJLIN VRETO
30 ARMIN HALILOVIĆ
31 MARINA GLAVAŠ
32 ARMIN BAKIJA
33 AMELA MULAOMEROVIĆ
34 KENAN ČANKUŠIĆ
35 DAMIR SINANOVIĆ
36 ALDINA FERATOVIĆ