Naša stranka u Novom Gradu na ove izbore izlazi sa kandidatkinjom za načelnicu Lejlom Brčić i listom kvalitetnih i stručnih kadrova za Općinsko vijeće Novi Grad predvođenom Amelom Topuz. Ljudi koje nudimo za Novi Grad su ljudi iz vašeg neposrednog komšiluka, oni isti ljudi koje susrećete svakodnevno, koji žive život Novog Grada, koji su spremni ponijeti vam kese do kuće, odvesti dijete do škole…vaše komšije. Nećemo davati ni zavoditi ni sebe ni vas velikim obećanjima. Nudimo samo ono što je realno. A realno i ostvarivo je da kroz kvalitetne programe podsticaja zapošljavanju, ali i osnivanje službe pri opštini, koja će 24 sata biti na usluzi svima koji planiraju pokrenuti biznise i otvarati radna mjesta, olakšati taj proces, u konsultantskom i savjetodavnom smislu u najvećoj mogućoj mjeri. Realno je i ostvarivo da opština veličine Novog Grada ima značajno veće kapacitete javnih vrtića.

Uštedit ćemo svima nama i novac i vrijeme, i otvorit ćemo nova radna mjesta za prosvjetne radnike, prvenstveno sa naše, ali u nedostaku, i drugih opština. Realno je i ostvarivo da se sredstva koja se sada troše beskorisno, usmjerimo kao finansijsku podršku školama sa naše opštine, a u cilju angažmana neophodnog osoblja za provođenje inkluzivne nastave. Jer mi vjerujemo, i želimo da praktično (a ne samo na papiru) živimo tu vjeru da smo svi jednaki i da svi imamo jednaka prava. Realno je i ostvarivo da se sanitarna higijena održava na zadovoljavajućem nivou, a ne da virimo po ćoškovima vlastitih domaćinstava u strahu šta ćemo ugledati. Realno je i ostvarivo da osiguramo igrališta za našu djecu, da im sprave na kojima sme igraju budu izvor radosti i sredstva za razvoj motorike, a ne potencijalna opasnost.

Realno je i ostvarivo da živimo skromno, ali dostojanstveno. Borbu za takav život, rame uz rame, sa vama, našim komšijama, mi putem Amele Topuz i Vernesa Ćosića vodimo već četiri godine u općinskom vijeću. Takvu borbu, u naredne četiri godine, nastavit ćemo svi zajedno voditi kroz načelničku i značajno veći broj vijećničkih pozicija.

1 TOPUZ AMELA
2 ĆOSIĆ VERNES
3 SPAHIĆ ENISA
4 OBHOĐAŠ IBRAHIM
5 TURKOVIĆ ARIJANA
6 ŠKALJIĆ ADI
7 DAVIDOVIĆ ALISA
8 RAČIĆ IVAN
9 ČUTUNA EDIBA
10 BRUCK NEVIO
11 ZAIMOVIĆ SANDRA
12 DINAREVIĆ DAMIR
13 RAMOVIĆ MERSIHA
14 ČULIĆ MUSTAFA
15 NINKOVIĆ BRANKO
16 KOLUH JASMINA
17 KARABEGOVIĆ HARIS
18 ČAMO LEJLA
19 BILOŠ DAVOR
20 OMERAGIĆ DENIS
21 RADONJIĆ IVANA
22 JUSUFOVIĆ ZIJAD
23 VAJRAČA-OKANOVIĆ ALMA
24 MEHANOVIĆ SAMIR
25 SALKIĆ ŠAHIN
26 PEKUŠIĆ NEIRA
27 ALIDŽIKOVIC DŽENAN
28 SULJOVIĆ ANELA
29 ČAKALOVIĆ EMINA
30 ZEČEVIĆ HARIS
31 ŠABIĆ NERMANA
32 AJANOVIĆ ESAD
33 CERO AHMEDAGIĆ JASMINA
34 GRABOVICA ADIS
35 DELALIĆ KENAN