Naša stranka u Zenici na ove izbore izlazi sa kandidatkinjom za gradonačelnicu Vildanom Dedić i listom kvalitetnih i stručnih kadrova za Gradsko vijeće Zenica predvođenom Sanjom Renić. Zenicu želimo vidjeti kao dobro domaćinstvo koje treba vrijedne ruke, žensku racionalnost i sistematičnost, kao i brigu i ljubav za svu djecu i njihovo zdravlje.

Naša stranka Zenica zna odakle treba krenuti da se pospremi nered koji vlada u službama i institucijama u Gradu, zna rješenja i ima ljude. Naši ljudi su iz nukleusa društva, znaju da je najvažnije proizvoditi i zaposliti. Naši ljudi grade. Znaju da Grad čine kultura i sport, Naši ljudi su sportisti i sportski radnici, pjesnici i slikari, glumci i muzičari. Naši ljudi su mladi, budući doktori, pravnici, političari,ekonomisti, ali i oni koji daju znanje i oni koji liječe. Naši ljudi su branili i odbranili svoj grad. Naši ljudi znaju da dobro selo čini i dobar grad. Naši ljudi osvjetljavaju mrak i zato smo mi stranka koja donosi svjetlost u Naš komšiluk!!

1 Renić Sanja
2 Mehanović Adis
3 Salčinović Meliha
4 Mešinović Adnan
5 Ćosićkić Almir
6 Planinčić Sandra
7 Ahmić Nedžad
8 Mehmedagić Sead
9 Omerdić Naida
10 Begović Nermin
11 Bektaš Nora
12 Pašić Adi
13 Kavaz Safeta
14 Baručija Emir
15 Smajlović Akif
16 Tadić Biljana
17 Halilović Amir
18 Šabanović Arnela
19 Sitnić Amel
20 Mujezinović Semir
21 Karić Ešefa
22 Đulić Safet
23 Sinanović Jasna
24 Huskić Ajdin
25 Jusufović Hisam
26 Emić Azra
27 Pinjić Mirad
28 Trogrlić Maja
29 Rahmanović Mirsad
30 Šabić Lamija
31 Gluhić Amina
32 Dujmović Josip
33 Tihak Selma
34 Kličić Began
35 Perić Željko