ZA DOBAR KOMŠILUK – LOKALNE POLITIKE NAŠE STRANKE (preuzmite na linku)

Poštovane građanke i građani,

U vašim rukama imate tekst lokalnih politika Naše stranke za nastupajuće lokalne izbore, koji će se održati 2. oktobra 2016. godine.

Zahvalan sam i čestitam našem vrijednom timu koji je predvodila potpredsjednica Naše stranke Nasiha Pozder, a koji je dugo i detaljno radio na izradi lokalnih politika, vodeći se potrebama stanovnika i ustavnim i zakonskim nadležnostima lokalnih vlasti.

Ključna  riječ koja se poput refrena ponavlja u ovom tekstu je komšija. Mislim da ta, pomalo zaboravljena a za BiH veoma važna riječ, sažima politike Naše stranke na lokalnom nivou.

Na lokalnim izborima, kao što znate biramo vlast, koja za konkretne probleme svojih stanovnika i gostiju treba ponuditi konkretna rješenja. U našem programu, koji ćete nadam se pažljivo pročitati, bavimo se mnogim pitanjima od osvjetljavanja ulica, uređenja parkova, osiguranja dječijih igrališta pa do gradnje novih objekata i njihove korisnosti za lokalnu zajednicu, kao i svim drugim temama koje od geografskog prostora prave komšiluk. Može se reći da na ovim lokalnim izborima odlučujemo o tome – kako će nam komšiluk izgledati u naredne četiri godine.

Mnogi će politički subjekti, kao što praksa pokazuje iz godine u godinu i iz dana u dan, u predizbornoj kampanji govoriti o temama koje uopće nisu u nadležnosti općinskih i gradskih  vlasti. Mi se od prvog dana našeg političkog angažmana zalažemo za principijelno drugačiji i pošteniji pristup. Ne želimo da zamajavamo građane u našoj kampanji za lokalne izbore nametanjem priče o izmjenama ustava, referendumima, otcjepljenjima, novim entitetima. Mi vjerujemo u otvoren i iskren pristup prema građanima i u ovom dokumentu, pred vas izlazimo sa jednim dijelom onoga  što smatramo da se može uraditi na lokalnom nivou, tj. onim što ćemo uraditi, ukoliko dobijemo vaše povjerenje.

Za vrijeme svojih mandata u gradskim/općinskim vijećima naši ljudi su na terenu direktno razgovarali sa građanima, posjećivali mjesne zajednice, na terenu detektovali probleme i onda ih pretvarali u inicijative, koje su zatim iznosili na sjednicama i upućivali prema nadležnim općinskim službama. Uvijek smo predlagali konkretna rješenja i u pojedinim slučajevima smo nailazili na podršku ostalih vijećnika/ca, općinskih vlasti i službi, ili bismo ih uz pomoć pritiska javnosti tjerali da rade svoj posao.

Sada, kad se svode računi za protekle četiri godine, izuzetno sam ponosan na rad svih naših gradskih i općinskih vijećnika/ca, članova/ica lokalnih odbora, te članova/ica i simpatizera/ki Naše stranke.

I upravo zato, vjerujem, imamo pravo da vaše povjerenje tražimo na osnovu onoga što smo uradili u prethodne četiri godine.

Važno je napomenuti da sve ono što smo predlagali, a za što trenutne vlasti nisu imale sluha ili interesa, nismo zaboravili. I s obzirom da je to u interesu građana i u narednom mandatu ćemo se nastaviti boriti za rješavanje tih, kao i onih novonastalih problema. Zbog svega navedenog   mi čista obraza izlazimo pred građane da tražimo njihovo povjerenje. Pokazali smo, čak i kao opozicija, da znamo i hoćemo raditi na tome da našu državu učinimo boljom, a nakon idućih izbora čvrsto vjerujem da će lista prijedloga koje smo realizirali na lokalnom nivou biti višestruko duža.

Zato pozivam vas, građane BiH, da izađete na izbore i pružite podršku našim kandidatima, iza kojih čvrsto stojimo cjelokupna Naša stranka i ja kao njen predsjednik. Informišite se o našem radu i vidite da li su vrijednosti za koje se zalažemo i inicijative koje pokrećemo u skladu sa vašim razmišljanjima. I donesite odluku koja je najbolja za vas i našu zemlju. Ukoliko nam ukažete povjerenje mi ćemo ga opravdati još boljim radom i još bržom realizacijom vaših i naših prijedloga za bolji i ljepši život u lokalnoj zajednici. Vrijeme je da se vratimo onome što je našu zemlju uvijek činilo i posebnom i mjestom lijepog življenja – vrijeme je da opet budemo dobre komšije.

S poštovanjem,

Predrag Kojović

predsjednik Naše stranke