Nakon protesta vijećnika u Gradskom vijeću Sarajeva, na sjednici nije odobren skraćeni postupak izmjene i dopune Regulacionog plana Marijin Dvora. U ranije iskazanim stavovima, Naša stranka je upozorila na prekršene procedure, ali i na problematičnost samih predloženih rješenja. U konkretnom slučaju, riječ je o manipulacijama u vezi sa izradom plana za kvadrant B4, koji pokriva i planiranu Koncertnu dvoranu na ovom lokalitetu.

„Upozorio sam na proceduru, kao i na program rada. Više vijećnika je reagiralo, te Gradsko vijeće nije usvojilo da ova tačka uošće ide na dnevni red. Kasnije je gradonačelnik preldožio da se razmatra kao nacrt. Mi smo zatražili da se ovo odloži za narednu sjednicu, međutim, gradonačelnik je insistirao, te na glasanju akt nije prošao“, rekao je Vibor Handžić, vijećnik Naše stranke u Gradskom vijeću Sarajeva.

„Predlažemo da se cijela priča vrati u redovnu proceduru, te da se građani i građanke uključe u javnu raspravu. Naša stranka će nastaviti da insistira na zaštiti interesa zajednice, bori protiv svih nezakonitosti i kršenja procedura, te djeluje protiv svega onoga što je izgleda postalo pravilo u urbanom planiranju Sarajevo“, zaključio je Handžić.