Draško Milinović, bivši direktor Radio-televizije Republike Srpske, predložen je za direktora Regulatorne agencije za komunikacije. Tim povodom reagovala je Mirjana Marinković-Lepić, zastupnica Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamenta BiH.
Da bi neko bio imenovan na poziciju direktora RAK-a, jedan od uslova je da ima „potvrđene rukovodne sposobnosti“. Marinković-Lepić kaže da, sudeći prema njegovom rukovođenju RTRS-om, on to nema: „Imenovani je obavljao funkciju direktora Javnog RTV servisa Republike Srpske i u razdoblju od 2014 do 2020. godine, tj. za vrijeme mandata aktuelnog saziva Vijeća Agencije izrečeno je 19 izvršnih mjera protiv RTRS-a kojom je u navedenom periodu rukovodio Milinović. Ukupni iznos izrečenih novčanih kazni iznosi 246.600,00 KM. Mjera od 29. 8. 2017. godine obuhvatila je i kaznu protiv Draška Milinovića lično, kao odgovornog lica, u iznosu od 15.000,00 KM, zbog neprovođenja odluka Agencije i kršenja zakona i pravila Agencije.”
Lepić kaže da je upitan i legitimitet Vijeća Agencije koje je i predložilo Milinovića: „Mandat članova Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine istekao je 23. 12. 2017. godine, što znači da Vijeće egzistira suprotno Zakonu o komunikacijama, s obzirom na to da Zakon nije regulisao produženje funkcije članovima Vijeća i nakon isteka mandata.”
U institucionalnom smislu zastupnica Lepić reagovala je zastupničkim pitanjima i inicijativama u cilju imenovanja novog Vijeća i onemogućavanja da neadekvatni kandidati budu izabrani na tako važnu poziciju.