Zastupnik Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo Mario Vukasović održao je sastanak sa ministrom finansija Kantona Sarajevo Jasminom Halebićem povodom javne rasprave o Nacrtu Zakona o porezu na promet nekretninama i porezu na naslijeđe i poklone.

Naime, Vukasović smatra da su u nacrtu ovog zakona predviđene prilično visoke stope poreza na naslijeđenu imovinu i poklone, od osam i deset posto, što je veliko opterećenje za stanovnike Kantona Sarajevo.

Vukasović je ponudio da se u Prijedlog Zakona uvrste niže porezne stope ili tzv. model progresivnog oporezivanja. Modelom progresivnog oporezivanja bi se naslijeđena imovina izrazito veće vrijednosti više oporezivala nego imovina manje vrijednosti za osobe van prvog nasljednog reda.

Također, Vukasović se osvrnuo na stavku u nacrtu ovog zakona koja predviđa oporezivanje poklona i naslijeđa u iznosima koji vrijede više od 2000 KM.

“Ukoliko, naprimjer, dobijete na poklon automobil koji je star preko 20 godina i koji igrom slučaja vrijedi 3000 KM, prema nacrtu ovog zakona biste trebali platiti porez od osam ili deset posto na vrijednost iznad 2000 KM. Predlažem da se pokloni ili nasljedstvo oporezuje kada prelazi vrijednost 10.000 KM”, ističe Vukasović.

Mladi su u fokusu zastupnika Naše stranke, koji je, između ostalog, učestvovao i u izradi Nacrta Strategije prema mladima Kantona Sarajevo. Navodi da su u Nacrtu Zakona o porezu na promet nekretninama i porezu na naslijeđe i poklone od poreza oslobođeni bračni parovi do 38. godine, ali samo oni koji prvi put kupuju nekretnine veličine do 20mpo članu domaćinstva. Ovo znači da bračni par može kupiti nekretninu tek do 40m2, što bi prilično obesmislilo samu mjeru, te da parovi uglavnom neće moći koristiti benefite koji bi bili kroz ovaj Zakon ponuđeni.

“Ovako formulisana mjera je prije svega diskriminatorna prema mladim parovima koji nisu stupili u bračnu zajednicu. Da bi mjera bila efikasna, predložili smo da se svim mladima do 38 godina dopusti kupovina nekretnine do 50m2 bez plaćanja poreza na promet nekretninama, te oslobađanje za dodatnih 20m2 za svakog dodatnog člana domaćinstva koji mogu biti vjenčani ili nevjenčani partner i njihova djeca, uz uslov da nekretnina ne bude veće vrijednosti od 180.000 KM”, rekao je Vukasović.