Zvanični rezultati izbori su potvrđeni 11. novembra. Osam dana kasnije, 19.11.2014. tri partije, SDA-HDZ-DF, su potpisale koalicioni sporazum. Pet mjeseci je potrošeno na raspodjelu pozicija u vladama i zakodavnim tijelima. Formulacijom “kasnilo se u formiranju vlasti” oni koji su kasnili sa formiranjem vlasti pokušavaju to predstaviti kao neki objektivan razlog, kao nešto van njihove moći – što cijelu priču čini dodatno apsurdnom i uvredljivom za inteligenciju).

Budžet, najvažniji politički i ekonomski dokument koji predlažu vlade a usvajaju zakonodavna tijela je, u skladu sa zakonom, morao biti usvojen na kraju prošle, eventualno na početku nove godine. Kako to nije urađeno, jer se, jelte kasnilo sa formiranjem vlasti, donesena je odluka o privremenom finansiranju – zakon predviđa tu mogućnost.

Odluka o privremenom finansiranju po zakonskom automatizmu prestaje da važi 31. marta i svi budžetski rashodi, osim otplate dugova, prestaju. Danas u podne je Kolegij Skupštine Kantona Sarajevo donio odluku da se sjednica održi na dan kada odluka o privremenom finansiranju prestaje da važi, dakle u utorak 31. marta. Na dnevnom redu te sjednice je prijedlog budžeta KS za 2015 u iznosu od 676.300.000 KM.

Materijal za sjednicu je postao dostupan u ranim popodnevnim satima. Zakon propisuje da se budžet pojavljuje u formi nacrta i ide u javnu raspravu tokom koje svi politički subjekti, sindikati, udruženja i individualni građani mogu predložiti izmjene o kojima se vlada mora izjasniti pozitivno ili negativno.

Tek tada se, kaže zakon, budžet u formi prijedloga pojavljuje na dnevnom redu zakonodavnih tijela. Očigledno je da u ovom slučaju od javne rasprave nema ništa. Nemoguće je analizirati prijedlog budžeta (Sam prijedlog ima više od 300 strana, a DOB, vrlo važan dokument – projekcija za naredne godina koja sadrži dinamiku i iznos otplate dugova 3000 strana) za 24 sata i amandmane dostaviti Vladi KS četiri dana prije održavanja Skupštine, kako Poslovnik nalaže.

Ne ulazeći u sadržaj budžetskog prijedloga, za mene je neprihvatljivo da građani o čijih 700 miliona km pričamo (to je novac uzet od građana koji rade u realnom sektoru, zar na to treba podsjećati), kao ni njihovi skupštinski predstavnici neće imati priliku da utiču na način na koji će se njihov novac potrošiti. Istine radi treba reći i ovo. Moguće je da je ovo o čemu pišem u gormnjim redovima sasvim nebitno.

Napokon, partije koje su osvojile najviše glasova na izborima nisu ni obećale budžet u zakonskom roku, poštivanje budžetske procedure i slične trice i kučine. Te partije su tokom predizborne kampanje medijski promovirale bahatost, aroganciju i indiferentnost prema zakonima koju sada u praksi počinju demonstrirati.

Peđa Kojović