Vijećnica Naše stranke u Gračanici Mirela Trepanić na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća ponovila je pitanje o tome kako se raspoređuje 370 hiljada maraka namijenjenih sportskim kolektivima u općini Gračanica.

“Pitanje sam postavila na januarskoj sjednici i tražila od načelnika Nusreta Helića da podnese izvještaj kako su raspoređeni ti budžetski novci, a nakon dvomjesečne ignorancije ovo pitanje sam ponovila i na martovskoj sjednici u ime Komisije za obrazovanje, kulturu, sport, mlade i odnos s vjerskim zajednicama, ali opet sam naišla na zid šutnje, iako je zakonski rok za odgovor istekao”, ističe Trepanić.

“Kada dobijete izvještaj o izvršenju budžeta jednog načelnika koji je na toj poziciji već 16. godina, i kada su svi podaci detaljno izneseni, precizno definisani, osim jedne stavke, onda se pitate zašto se o najvećoj stavki u budžetu, koja su u potpunosti utrošena, ne iznose se podaci koliko je koji klub ili pojedinac tačno dobio novca u 2016. godini “, naglasila je Trepanić.

Vijećnica Naše stranke ističe da je u januaru rečeno da će podaci biti dostavljeni  naknadno, “kada se sravni dokumentacija i pribave svi izvještaji”.

“Smatram da nije pošteno da se tražena informacija još uvijek krije, tim više jer smo dobili primjedbe sportskih klubova i građana našeg grada da se uprkos izvanrednim rezultatima  umanjuju sredstva, dok  se iz godine u godinu sredstva za sport u budžetu povećavaju. Ostaje pitanje koliki je nesrazmjer i kolika su odstupanja dodijeljenih sredstava među pojedinim klubovima. Nadam se da će vijeće i građani općine Gračanica uskoro dobiti odgovor na ovo pitanje”, naglasila je Trepanić.