Mirsad Čamdžić je vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću Općine Gračanica.