Mirsad Hodžić (NS), član Komisije za Budžet Općinskog vijeća Ilidža, podržao je zaključak Kolegija općinskog vijeća te je pozvao Općinsko vijeće da izdvoje dodatna sredstva za osiguranje stipendija za sve učenike i studente slabijeg imovnog stanja koji ispunjavaju uslove konkursa za stipendiranje u školskoj 2015/2016 godini.

„Imamo pozitivnu praksu u općini, gdje svake godine realiziramo sredstva u iznosu od 80.000,00 konvertibilnih maraka za stipendije učenika i studenata slabijeg imovnog stanja. Međutim, broj učenika i studenata koji zadovoljavaju uslove je veći od postojećeg okvira, čime dio njih ostaje u nepovoljnijem položaju zbog budžetskih ograničenja. Predložili smo dodatnih 27 hiljada za osiguranje stipendija za sve“, kazao je Hodžić.

„Naša stranka će nastaviti insistirati na izdvajanju sredstava za naše nadarene. Nedavno smo pokrenuli i priču o mapiranju kreativaca na području Ilidže, ova općina je mlada i ima kapacitet, te je ovaj prijedlog u skladu sa politikom Naše stranke za stvaranje jednakih prilika za sve naše građane i građanke. O ovome će na Općinskom vijeću govoriti i Elvis Vreto , kolegij vijeca je prihvatio prijedlog te očekujemo da to potvrdi vijeće”, zaključio je Hodžić.