Preko 50% članova i članica Naše stranke čine mladi ljudi, mlađi od trideset godina. Oni djeluju organizirano kroz Naše mlade, prvenstveno se fokusirajući na probleme mladih. Pridruži se našim uličnim akcijama, kreativnim djelovanjem možemo skrenuti pažnju javnosti na probleme u bosanskohercegovačkom društvu.

Učestvujemo u obrazovnim programima, vršimo razmjene između različitih općinskih odbora, putujemo u inostranstvo te posjećujemo prijateljske političke stranke u drugim zemljama. Kao Naši mladi, učestvujemo u izradi politika, sa posebnim fokusom sa mlade i obrazovanje.

Pratite nas na Facebooku i pridružite nam se na: https://www.facebook.com/ForummladihNS?fref=ts