Klub vijećnika Naše stranke u Općinskom vijeću Stari Grad podnio je inicijative Jasmine Mršo, članice Naše stranke u Starom Gradu, za postavljanje novih kvalitetnijih uličnih kanti za otpatke, te za postavljanje saobraćajnog znaka u ulici Logavina.

„Svjesni smo da je stanje urbanog mobilijara u Starom Gradu na nezadovoljavajućem nivou, kao i da je uzrok tome, osim nedovoljnog ulaganja i neodgovornog ponašanja lokalnih institucija, vandalističko ponašanje pojedinaca. Smatramo da nijedna lokacija – a posebno Stari Grad kao turistička jezgra Sarajeva – ne zaslužuje da bude estetski uneređena u navedenom smislu, te smo zatražili od općinske uprave da instalira kante za otpatke, koje će biti čvršće, otpornije građe i koje će imati praktične pepeljare. Također, naš zaključak je da urbani mobilijar treba smislenije rasporediti po ulicama tako da bude pristupačniji za korištenje, jer trenutno raspored nije na zadovoljavajućem nivou i ne postiže punu efikasnost“, kazala je Jasmina Mršo.

Iz Naše stranke u Starom Gradu izrazili su nadu da će realizacija ove inicijative doprinijeti poboljašnju higijensko-sanitarne situacije u općini, ali i što se tiče podizanja ekološke osviještenosti građana/ki.

„Drugu inicijativu predložila sam uime građana i građanki ulice Logavina koji su mi se obratili. Naime, nedavno je (ponovo) asfaltiran gornji dio te ulice. Tu je stajao saobraćajni znak zabrane, koji je sada doslovno izvaljen i oblijepljen je trakom uz stub ulične rasvjete. Da bi saobraćaj normalno funkcionisao, potrebno je znak vratiti na njegovo prvobitno mjesto“, kazala je Mršo.