Općinski odbor Naše stranke u Živinicama oglasio se povodom završetka petodnevne javne rasprave o Budžetu Općine Živinice.

“Iznenađujuće mali broj građana koji su uzeli učešće u raspravi posljedica je arogantnog odnosa vlasti koji isključuju sve druge iz procesa formiranja Budžeta. Predstavnici udruženja građana, boračkih udruženja i javnih preduzeća, koji su i izašli sa zahtjevima da se povećaju crkavice koje dobivaju, nastupali su sa dozom straha da ne ostanu i bez onoga što su dosad dobivali. Vlasti su natjerale građane da mole za nešto što im pripada, kao da ne dijele sredstva koja pripadaju svima nama”, kazao je Muradif Mujkanović, predsjednik Odbora Naše stranke u Živinicama.

“Niko od općinskih vijećnika se nije pojavio na raspravama u toku pet dana. Oni su izbjegli da se suoče sa građanima i odgovore na njihova pitanja. Također, oglušili su se dosad i na prijedlog Naše stranke, nekih boračkih udruženja i građana Živinica da se vijećnićki paušali smanje za 50 posto, a da se razlika od 400.000 KM preusmjeri za socijalno zbrinjavanje građana, razvoj poljoprivrede, potporu sportskih klubova i samozapošljavanje”, dodao je Mujkanović

“Uvjereni smo da su upravo općinski vijećnici natjerali načelnika da pusti u raspravu ovakav Nacrt Budžeta. Načelniku, koji je dosad pokazivao socijalnu osjetljivost, poručujemo da građani stoje uz njega na putu suzbijanja zloupotreba i socijalnog raslojavanja, a još jednom apelujemo na općinske vijećnike da usvoje predložene korekcije Budžeta. U suprotnom, morat će se pred građanima suočiti sa svim posljedicama koje donose rasipničko ponašanje i borba za lične interese”, zaključuje Muradif Mujkanović