Na inicijativu Ahmeda Kosovca, Naša stranka Novo Sarajevo je pokrenula inicijativu za obilježavanje pješačkih prelaza u Ulici Džemala Bijedića. Nebriga i nerješavanje ovog pitanja svakodnevno ugrožava pješake. Vildana Bešlija je inicijativu pokrenula, te se realizacija iste očekuje u narednom periodu.

„Radi se o pješačkom prijelazu u Ulici Džemala Bijedića na broju 58. Vidljiva zebra na pješačkom prelazu je potrebna zbog sigurnosti građana. Ljudi svakodnevno prelaze preko ovog pješačkog prelaza, iako zebra uopće nije vidljiva. Zbog toga vozači često ne žele da stanu, čime narušavaju sigurnost pješaka, posebno sigurnost djece“ kazao je Ahmed Kosovac.

„Važno je da građani učestvuju u prepoznavanju malih problema u zajednici. Ukoliko ne reagujemo na ove stvari, onda se problemi gomilaju, te neke stvari ostanu zapuštene. Ne trebaju nam novi udesi, nesreće i tragični događaji da nas opominju. Zato je važno da smo pokrenuli i ovu inicijativu, te se nadam da ćemo uskoro imati obilježen prelaz“, zaključio je Kosovac.