Na inicijativu članice Naše stranke Aide Koluder-Agić ispravljeni su propusti koji su nastali prilikom saniranja stepeništa u ulici Tina Ujevića u općini Centar.

“U julu prošle godine Službi za prostorno uređenje i komunalne poslove Opštine Centar uputila sam mail sa primjedbama, koje su se odnosile prije svega na trajno uništavanje ukrasne obloge podzide u toku popločavanja, oštećenje oluka i uništenje zaštitne sokle koje je moglo prouzrokovati problem sa vlagom”, rekla je Koluder-Agić.

“Tražila sam očitovanje izvođača radova firme Sela, informaciju da li je uopšte postojao nadzor radova, ko ga je obavljao i da li je izvršen tehnički prijem. Informisala sam općinsku službu da su stanari veoma nezadovoljni obavljenim radovima, i da traže objašnjenje, kao i profesionalno i odgovorno okončanje radova”, objasnila je Koluder-Agić.

Nakon brojnih odugovlačenja i prepiski sa nadležnim općinskim službama na teren se izašlo 22. marta ove godine.

“Na terenu su sve moje primjedbe usvojene i uslijedili su sanacioni radovi prošlogodišnje rekonstrukcije. Radovi su trajali 3 dana, i uspješno su okončani. Izlazak na teren uslijedio je tek nakon intervencije načelnika, što je pokrenulo općinske službe na akciju. Željela bih poručiti građanima da ne odustaju, da se više involviraju, jer se sa mnogo upornosti moguće izboriti za svoja prava, kao i da ne zaborave da Općina i općinske službe služe za ostvarenja prava i potreba građana”, zaključila je Koluder-Agić.