U martu mjesecu ove godine, članica Naše stranke u Novom Gradu Alisa Davidović, uputila je, preko naših vijećnika, inicijativu za postavljanje pješačke staze na zelenoj površini. Danas su započeti radovi na realizaciji te inicijative.

„Postojećom stazom, koja je bila samo utabana trava na zelenoj površini, prolazi dobar broj građana Dobrinje V i Dobrinje II, u smjeru centralnog dijela Dobrinje. Staza nije bila funkcionalna, ljeti se dizala prašina, u kišnom periodu stvaralo se blato, zbog čega sam i podnijela inicijativu da se ova staza poploča. Dobro je što je konačno započeto s radom, jer je riječ o inicijativi koja ide u korist građana“, kazala je Alisa Davidović.