Nakon inicijative Almira Ćosićkića iz Naše stranke Zenica za izgradnju žičare koja će povezati Kamberovića Polje i Smetove, danas je federalni zastupnik Dennis Gratz uputio zvanični prijedlog prema Vladi Federacije BiH da pokrene proces izgradnje žičare Kamberovića Polje-Smetovi, te u tome da podršku zatraži od Arcerlor Mittala u Zenici.

“Potreba izgradnje žičare se može sagledati kroz više različitih perspektiva. Prije svega, žičarom bi smanjili zagađenje na samoj lokaciji Smetova, te trajno zaštitili ovu zelenu oazu za Zeničane. Osigurali bi dostupnost izletišta svim građanima, te bi posebno ohrabrili mlade za posjete ovoj lokaciji i organizovanje zajedničkih akcija“, kazao je Almir Ćosićkić.

“Obzirom da je zagađenje zraka u Zenici većinski prouzrokovano radom željezare ArcelorMittal Zenica, pokrećem inicijativu za izgradnju žičare Kamberović Polje-Smetovi kako bi se osigurala mogućnost čistog vazduha za građane Zenice i okolice. Izletište Smetovi nije dostupno svim građanima zbog nepostojanja upotrebne dozvole na putu do Smetova za velika motorna vozila kao što je autobus. Uzimajući u obzir nivo zagađenja zraka u Zenici i njegove uzroke, smatram da bi izgradnja ove žičare bila moguća kroz suradnju ArcelorMittal-a Zenica koji bi zbog svog učešća u zagađenju trebao da izdvoji sredstva ili svoje proizvode za izgradnju žičare, i Vlade Federacije BiH. Izgradnjom ove žičare bi se znatno poboljšao kvalitet života građana Zenice i otvorile bi se mogućnosti za daljnju izgradnju Smetova kao izletišta sa svim dodatni pogodnostima za građane”, poručio je Gratz.