Na osnovu Zaključka koje je Općinsko vijeće usvojilo 2013. godine na prijedlog vijećnika Naše stranke Elvisa Vrete da se pokrene kino Igman, Općina Ilidža je kupila kino projektor koji će biti instaliran u ovom objektu.

“Općinsko vijeće je na toj sjednici još 2013. godine jednoglasno usvojilo zaključak koji sam predložio da se nabavi oprema za projekciju, kao i da se  u strategiju razvoja naše općine uvrsti i pokretanje kina Igman. Na posljednjoj sjednici konačno je donesena odluka da se nabavi ova oprema i Općina Ilidža je je ubrzo potpisala ugovor oko nabavke kino projektora i ustupanja opreme na korištenje i upravljanje Javnoj ustanovi KSC Ilidža, čiji je upravni odbor također doprinio realizaciji ove inicijative”, rekao je Vreto.

Vijećnik Naše stranke ističe da Ilidža u poslijeratnim godinama nije imala kino.

“Kino Igman je prije rata bilo poznato po tome što su tu puštani brojni filmovi i drago mi je da će sada kino ponovo obnoviti svoj rad. Nadam se da će kino što prije biti stavljeno u funkciju, kako bi svi naši građani imali priliku pratiti projekcije najnovijih filmova, što će umnogome poboljšati kulturnu ponudu na području naše općine”, dodao je Vreto.