Općinsko vijeće Centar usvojilo je inicijativu vijećnice Naše stranke Lamije Tiro da se sjednice Općinskog vijeća Centar snimaju, te objavljuju i učine dostupnim građanima putem You Tube kanala Općine.

„Ova inicijativa proistekla je iz principa transparentnosti rada. Svako predstavničko tijelo građana ima obavezu da tokom svog mandata komunicira s građanima kako bi na pravi način tumačilo i provodilo njihovu volju i štitilo njihove interese. Zato je važno da građani imaju, putem ovog kanala, neposredan uvid u rad Općinskog vijeća, te da sami, bez naknadnih prepričavanja, mogu pratiti i ocjenjivati rad Vijeća“, kazala je vijećnica Tiro.

Vijećnica Naše stranke je dodala da su You Tube snimci izabrani, jer su dostupniji i pregledniji od drugih vidova medija.

„Putem You Tubea građani mogu pratiti sjednicu kad imaju vremena da sjednu i pogledaju na miru. Također, YT je pogodniji, jer građani ako ne žele da prate cijelu sjednicu mogu lakše doći do specifične tačke dnevnog reda, koja ih se tiče i zanima ih, umjesto da čekaju u direktnom prijenosu kada će ista doći na dnevni red. Sigurno je da će ovaj vid komunikacije na relaciji građani/ke – vlast poboljšati rad institucija, omogućiti građanima viši stepen uključena u donošenje odluka, i na koncu poboljšati uslove lokalne zajednice u kojoj živimo“, zaključuje Lamija Tiro.