Na tematskoj sjednici Općinskog vijeća Gračanica koja je održana na inicijativu Mirsada Čamdžića, vijećnika Naše stranke, doneseni su zaključci koji se tiču smjene direktora Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“ Gračanica i Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica. U zaključcima stoji da su smjene došel bez konsultacija i dogovora Vlade Tuzlanskog kantona sa lokalnim vlastima.

Između ostalog, zatraženo je od Vlade TK i Skupštine TK da se očituje pod kojim okolnostima su preuzeli osnivačka prava nad zdravstvenim ustanovama u Gračanici.