Na inicijativu Naše strane u općinskom budžetu u Centru izdvojena su finansijska sredstva za nabavku računarske opreme za osnovne škole sa posebnim akcentom na djecu s invaliditetom.

„Jedanaest škola, uključujući i Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju dobilo je srazmjerno potrebama određen broj računara prilagođenih za učenike s invaliditetom. Često se kaže za ovu djecu da su s posebnim potrebama, a zapravo to su djeca koja imaju jednake potrebe, kao i druga djeca (da uče, igraju se, druže se, itd.) samo su im uskraćene mogućnosti za to. Pred nama kao zajednicom stoji još puno rada da im to i omogućimo”, kazao je Nihad Uk, predsjednik Odbora Naše stranke u Centru.

“Naša stranka će se i dalje boriti za podršku osobama s invaliditetom, jer smatramo da se stepen humanosti, bez obzira na druge vidove razvija, društva mjeri upravo prema odnosu spram građana kojima je potrebna podrška“, dodao je Uk.