Na inicijativu Gradskog odbora Naše stranke u Bihaću građani će na internet stranici grada dobiti uvid u materijale za sjednice Gradskog vijeća.

“Inicijativu smo nadležnim službama Gradske uprave i drugim političkim faktorima podnosili u nekoliko navrata, a tek naše posljednje obraćanje od 20.01.2017. godine donijelo je rezultate. Materijali za proteklu sjednicu vijeća su objavljeni na način kako smo predlagali, iako nam niko nije ni odgovorio na inicijativu, niti smo obaviješteni o tome. Za očekivati je bilo da su primaoci našeg zahtjeva (predsjedavajući i sekretar GV) bar jednom rečenicom odgovorili da su  postupili po prijedlogu Gradskog odbora Naše stranke u Bihaću i tako udovoljili, ako ne protokolarnim a ono bar normama korektnog odnosa prema građanima ovog grada, kojima, pored ostalih, pripadaju i podnosioci prijedloga”, rekli su iz Naše stranke u Bihaću.

Građani će ubuduće imati  priliku da se uključe u procese odlučivanja.

“Kakogod, zahvaljujući upornosti Naše stranke, građani Bihaća sada mogu ostvariti bolji uvid u dnevni red Gradskog vijeća i sve materijale koje, za pojedine sjednice, dobivaju i vijećnici čime su stvorene pretpostavke za njihovo aktivno uključivanje u procese formiranja stavova i odlučivanja o svim pitanjima kojima se Gradsko vijeće bavi. S obzirom na postojeću strukturu internetske stranice Grada Bihaća, predmetne materijale građani mogu  pronaći na ovom linku ili slijedeći put: www.bihac.org>dokumenti>Gradsko vijeće>Sjednice Gradskog vijeća-materijali”, zaključili su iz Naše stranke u Bihaću.