U decembru prošle prošle godine je ispred Kluba vijećnika Naše stranke Stari Grad ponovo predloženo da se rebalansom općinskog Budžeta za 2019. godinu planira grant kojim bi se novčano pomoglo Centru za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju koji se nalazi u ulici Logavina. Nakon nekoliko godina čekanja, ambulanta je konačno dobila opremu u vrijednosti od 20.000 KM.

„Tražili smo da predstavnici Općine prvi put posjete Centar za fizikalnu terapiju, kako bi vidjeli u kakvim uslovima trenutno rade i na osnovu toga odredili iznos pomenutog granta. Obradovala nas je vijest o tome da je posjeta obavljena i da će sredstva za pomoć Centru biti odobrena u sklopu UNDP-ovog programa. Inicijativa je konačno realizovana uz podršku Općine, UNDP-a te vlada Švicarske i Švedske“, objasnili su iz Kluba vijećnika Naše stranke Stari Grad.

U sklopu projekta Centru je nabavljen: aparat za elektro i ultrazvučnu terapiju, profesionalna TENS jedinica sa LCD ekranom, endolaser, laser sonda, balans ploča sa loptom, podmetači za vježbe, statičko biciklo, sprava za veslanje i druga dodatna oprema.