Na inicijativu Naše stranke danas je Općinsko vijeće Stari Grad održalo tematsku sjednicu o stanju sigurnosti na području ove općine. Sjednici su prisustvovali i načelnik Prve policijske uprave KS Fahrudin Halač i komandir Policijske stanice Stari Grad Safet Gagula. 
 
“Još u predizbornom periodu smo najavili da ćemo se baviti pitanjem sigurnosti  i današnja tematska sjednica je bila prvi korak u tom pravcu. Danas su naši vijećnici imali nekoliko prijedloga kako poboljšati sigurnost na području naše općine i sve to je poslužilo kao polazna tačka za ozbiljnije bavljenje ovom temom u narednom periodu”, ističu u Klubu vijećnika Naše stranke u Starom Gradu.
 
“Jedan od prijedloga je bio da se poveća prisutnost policajaca u turistički frekventnim zonama tokom turističke sezone, prije svega zbog problema džeparenja, ali i zbog općenito korektnog odnosa prema turistima. Takođe, govorilo se i o opasnosti koju stvaraju ruševni objekti, predložili smo da se fizički obezbijede, s obzirom na to da općina ne može uvijek ukloniti takve objekte. Osim toga, tražili smo i da se u saradnji sa mjesnim zajednicama pribavi informacija o ulicama i dijelovima ulica gdje postoji potreba za postavljanjem ležećih policajaca”, dodali su.
 
“Građani su nam skrenuli pažnju na uvredljive natpise na putu prema izletištu Barice, gdje se u proteklim danima pojavio niz natpisa, kao što su ‘Srbe na vrbe’ i ‘ubij Srbina’. Nije potrebno posebno govoriti da je riječ o natpisima, koji su ispod granica dostojanstva i morala, te da je riječ o zakonski zabranjenom propagiranju govora mržnja. Na sjednici smo dobili smo informacije da je slučaj otvoren, i da će se čim prije pristupiti uklanjanju tih natpisa”, naglasili su u Našoj stranci u Starom gradu.
 
“U toku sjednice je zaključeno da će u narednom periodu Policijska uprava Kantona Sarajevo kvartalno podnositi izvještaj Vijeću o sigurnosnoj situaciji na području Starog Grada. Drago nam je da smo u Vijeću otvorili ovu temu, a  u narednom periodu ćemo nastaviti raditi na inicijativama s ciljem poboljšavanja sigurnosti na području n aše općine”, zaključili su u Klubu vijećnika Naše stranke u Starom Gradu.