Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća donesena je Odluka o osnivanju Zdravstvenog savjeta Općine Stari Grad, nakon što je tu inicijativu podnio vijećnik Naše stranke Vibor Handžić na prijedlog članice Jasmine Mršo.

“Općina Stari Grad je jedna od rijetkih općina u Federaciji BiH koja je dobila Zdravstveni savjet. Osim što je formiranje zdravstvenih savjeta zakonska obaveza, mislim da će ovaj Savjet omogućiti da se zdravstvena zaštita na području naše općine znatno poboljša i uskladi sa zahtjevima i potrebama naših građana. Predviđeno je da u Zdravstvenom savjetu budu predstavnici pacijenata, Općine, zdravstvenih komora, udruženja za zaštitu pacijenata, Crvenog krsta/križa, privatnih i javnih zdravstvenih ustanova i penzionera”, rekla je Jasmina Mršo.

Članica Naše stranke naglašava da će se Zdravstveni savjet imati čitav niz zaduženja.

“U koordinaciji svih članova Savjet će učestvovati u formiranju planova i programa zdravstvene zaštite na području naše općine, raditi na poboljšanju dostupnosti zdravstvene zaštite, a posebno će pratiti povrede pojedinačnih prava pacijenata. Predviđeno je da općinski Zdravstveni savjet obavještava kantonalno Ministarstvo zdravstva svaki put kad se dogode teže povrede prava pacijenata koji mogu ugroziti njihov život. Osim toga, Savjet će organizovati kurseve za građane i zdravstvene radnike o pravima pacijenata”, zaključila je Mršo.