bulbul

Veliki projekat rekonstrukcije Vrtića „Bulbul“, devastiranog u periodu agresije na naš grad, započet je ovog mjeseca. Vraćanjem u rad ovog vrtića, lijeva obala Miljacke poslije više od 25 godina, dobit će javni vrtić. Nakon brojnih upita građanki i građana kada će ovaj vrtić biti ponovno osposobljen za prijem djece, Vibor Handžić, tadašnji vijećnik u OV Stari Grad, a trenutni zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo, 2015. godine podnio je inicijativu za rekonstrukcija vrtića.

U općini Stari Grad postoje samo tri vrtića u sklopu ustanove JU Djeca Sarajeva, a niti jedan na lijevoj strani obale Miljacke, te će stavljanjem u funkciju ovog vrtića naša općina biti bogatija za još jednu modernu ustanovu, kakvu zaslužuju naši mališani. Veliko nam je zadovoljstvo što će ovaj vrtić uskoro otvoriti svoja vrata za naše starogradske mališane. Vrijednost projekta je 820.000 KM.