unnamed-e1475835387787-355x420Na inicijativu Naše stranke u Općinskom vijeću Centar uređena je komunalna infrastruktura u Mis Irbinoj ulici (na lokaciji iza BBI centra) postavljanjem niša za konejnere.

„Ovo je problem na koji su građani ukazivali, zbog čega smo u Općinskom vijeću Centar pokrenuli inicijativu i insistirali na njenoj realizaciji. Vjerujemo da će za veliki broj građana iz te ulice biti olakšanje jer su bili dugo svjedoci velikih količina smeća rasutih po ulici kao i nesnosnog smrada iz kontejnera“, kazao je Samir Fazlić, vijećnik Naše stranke u Centru.

Naša stranka u Centru je pokrenula i pitanje izrade registra svih lokacija za kontejner, uključujući i izradu niša, s ciljem poboljšanja komunalnih uslova u ovoj lokalnoj zajednici.