Na današnjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo usvojen je Nacrt zakona o prijavljivanju, utvrđivanju porijekla i kontroli imovine izabranih i imenovanih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Kantonu Sarajevo koji je Skupštini predložio Predrag Kojović, šef kluba Naše stranke.

“Na osnovu ovog zakona utvrđujemo obavezu dužnosnika, izabranih i imenovanih, nosilaca izvršnih funkcija kao i savjetnika da prijave imovinu, prihode i porijeklo tih prihoda te uspostavljamo sistem kontrole tačnosti tih izjava koje sada dobijaju status službene isprave, čiji sadržaj će biti zaštićen Krivičnim zakonom FBiH. Ovaj zakon je kulminacija našeg dugogodišnjeg rada i insistiranja na pružanju uvida u imovinu funkcionera, te mi je drago što su na kraju premijer, ministar pravde, ali i skupštinska većina shvatili važnost njegovog donošenja”, kazao je Kojović.

“Po ovom Zakonu zastupnici će biti dužni prijaviiti nekretnine u zemlji i inostranstvu, automobile, stvari u vrijednosti većoj od 5000 maraka, dionice i udjele u pravnim licima, depozite u bankama, autorska prava, kao i izvore i visinu godišnjih prihoda. Sankcije za neprijavljivanje su i do 25 hiljada maraka. Smatramo da je ovo prvi ozbiljan i konkretan korak ka vracanju povjerenja gradjana u institucije sistema”, zaključio je Kojović.

Nacrt je usvojen sa 22 glasa ‘za’, dok su suzdržani bili zastupnici Demokratske fronte Željko Komšić i SDP BiH.