Vijećnik Naše stranke na Ilidži Redžo Lemezan dobio je odgovor Federalnog ministarstva kulture i sporta na inicijativu da se izvrši osvjetljenje Rimskog mosta na Ilidži.

“Inicijativu sam podnio u januaru ove godine i sada sam dobio odgovor da je ideja zakonski moguća i prihvatljiva. Instalacije za osvjetljenje ili video nadzor biće potrebno izvesti prema projektnoj dokumentaciji firmi koje su ovlaštene za rad na nacionalnim spomenicima, jer montaža kablova i rasvjetnih tijela mora biti izvedena na način da ne bi došlo do oštećenja kulturnog dobra”, ističe Lemezan.
 
Vijećnik Naše stranke ističe nadanja da će što prije krenuti sa realizacijom ove inicijative.
 
“Mislim da ćemo osvjetljenjem Rimskog mosta zaštititi ovaj spomenik od eventualnih vandalizama, ali i stvoriti bolje uslove za prezentaciju i uključivanje ovog mosta u kulturni turizam, pokazujući svijest naše lokalne zajednice o njegovoj historijskoj i kulturnoj važnosti. Nastavićemo raditi na uređenju kulturnih spomenika na području naše općine i predlagati inicijative koje su u interesu naših građana”, zaključio je Lemezan.