Na jučerašnjoj sjednici Općinskog vijeća usvojena je odluka o proglašenju najbolje mjesne zajednice i savjeta mjesne zajednice u općini Centar. Inicijativu i konačan prijedlog ove odluke uradio je Samir Fazlić, vijećnik Naše stranke koji je u prethodnom mandatu obnašao funkciju predsjednika Komisije za mjesne zajednice Općine Centar.

“Ideja koja je bila vodilja ove odluke je razvoj mjesne zajednice, kao i jačanje lokalne samouprave i saradnje sa građanima. Kriteriji za proglašenje najboljih su rješavanje socijalnih, ekonomskih, komunalnih, zdravstvenih, obrazovnih,kulturnih i sportskih potreba, kao i rad sa građanima treće životne dobi i mladima,rad na gender projektima, rad na jačanju i zaštiti ljudskih prava, ekoloških potreba, rad na projektima koje poboljšavaju život u mjesnoj zajednici, a važna je saradnja sa općinskim službama, Općinskim vijećem i drugim mjesnim zajednicama”, rekao je Fazlić.

Vijećnik Naše stranke ističe da će najbolje mjesne zajednice biti finansijski podržane kroz projekte.

“Nakon što se formira radna grupa koja će objaviti poziv za predlaganje najboljih, i kada se izvrši selekcija i proglašenje najboljih, predviđene su i nagrade koje se sastoje od finansijske podrške mjesnim zajednicama kroz projekte. Vjerujemo u takmičarski duh, vjerujemo u želju i potrebu i da na ovaj način se posvetimo jačanju lokalne zajednice i rješavanju malih problema, što su aktivnosti koje ne iziskuju velika sredstva ali umnogome jačaju želju za ljepšim i ugodnijim životom u mjesnoj zajednici”, zaključio je Fazlić.