samir-fazlicNa sjednici Općinskog vijeća Centar usvojena je inicijativa vijećnika Naše stranke Samira Fazlića da se ukloni zapušteni kiosk na lokalitetu mosta na Skenderiji.

“Ovaj objekat je godinama napušten i trenutno služi za sakupljanje smeća, što je potpuno neprihvatljivo na lokalitetu koji je prometan i gdje počinje i pješačka zona. Mislim da ovakvim konkretnim potezima malo po malo možemo unaprijediti život naše lokalne zajednice. Također ćemo preispitati još sličnih lokaliteta i ovakvih objekata na njima, jer se ne koriste, a zauzimaju javnu površinu općine”, izjavio je Samir Fazlić, predsjednik Kluba vijećnika Naše stranke Centar.

“Trudićemo se postavljati što više pitanja za rješavanje problema na koja su nam ukazivali građani općine i tražiti njihovo rješavanje. Zato i pozivamo građane naše lokalne zajednice da nam ukažu na probleme i dostave prijedloge koje ćemo rado uputiti na Vijeće i o njima voditi brigu do njihovog rješavanja, u skladu sa nadležnostima”, zaključuje Fazlić.

Također, Klub vijećnika Naše stranke u Centru postavio je  i pitanja u vezi s postavljanjem ležećih policajaca kod dječjeg vrtića „Šareni voz“ u Odobašinoj ulici, otvaranjem parkinga na ukrštanju Koševo ulice i Gabeline u poslijepodnevnim satima bez naknade i davno najavljeno izgradnjom niša za kontejnere kod BBI centra.