Na zadnjoj sjednici Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Sarajeva razmatran je izvještaj o preduzetim aktivnostima i toku priprema za održavanje EYOF 2019.

„Iako menadžment čini sve ono što je u njegovoj moći, konstantovano je da još uvijek postoji veliki broj organizacionih, tehničkih i materijalnih stvari koje nisu usaglašene. Iako smo uspjeli prolongirati  za dvije godine organizaciju EYOF-a, očito je da neke strukture još uvijek vrlo malo, skoro nikako ne nalaze razloga da se aktivno uključe u proces pripreme ovog velikog takmičenja“, kazao je Samir Fazlić, predstavnik Naše stranke u Odboru za društvene djelatnosti.

„Zbog navedenog sam zatražio, a Odbor jednoglasno prihvatio da Gradsko vijeće hitno održi Tematsku sjednicu najkasnije do 1. decembra 2016. godine, na koju bi bili pozvani svi uključeni subjekti i druge interesne skupine povezane sa projektom, a kako bi se ponovno javno iskazala stvarna podrška projektu svih navedenih subjekata posebno onih koji su već preuzeli određene obaveze. Grad Sarajevo je zajedno sa Istočnim Sarajevom nosilac ovog projekta i adresa za sve probleme koji se mogu desiti u narednom periodu“, istakao je Fazlić.