????????????????????????????????????

Na današnjoj sjednici Doma naroda FBiH usvojen je Nacrt zakona o turizmu.

Vijećnik Naše stranke Vedran Grebo uputio je  2015. godine inicijativu preko Općinskog vijeća Stari Grad prema Vladi Federacije, a kojom je tražio izradu novog Zakona o turističkim zajednicama FBiH

Vlada Federacije je u avgustu 2015. odgovorila pozitivno na inicijativu vijećnika Naše stranke, koja je vezana i za provođenje presude Ustavnog suda BiH (broj U-34/13 od 03. 07. 2014.) sa sa posebnim naglaskom na mogućnost formiranja turističkih zajednica na nivou lokalnih zajednica.

Vedran Grebo je u inicijativi tražio formiranje turističkih zajednica na nivou općina, što je jedna od novina, koje predviđa usvojeni Nacrt zakona o turizmu.

Naša stranka pozdravlja usvajanje nacrta novog zakona u ovoj oblasti, a delegati Naše stranke u Domu naroda najavili su da će amandmanski djelovati s ciljem da FBiH dobije što kvalitetniji zakonski okvir.