Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo usvojen je Budžet Općine za 2017. godinu. U Budžet je uvršteno nekoliko prijedloga koje je Klub vijećnika Naše stranke dostavio nadležnim službama u toku javne rasprave.

„Posebno nam je drago da je prihvaćen naš prijedlog da se u narednoj godini konačno krene sa izradom Strategije razvoja turizma Općine Stari Grad. To je dokument koji već dugo vremena pokušavamo da uvrstimo na dnevni red. Općina Stari Grad će, prvi put u historiji, dobiti cjelovit dokument koji se tiče razvoja jedne od najperspektivnijih privrednih grana naše općine, a to je turizam”, rekao je Vedran Grebo, vijećnik Naše stranke u Starom Gradu.

Strategijom će se utvrditi  prioritetni pravci razvoja turizma, izvori finansiranja turističkih projekata i nosioci pojedinih aktivnosti.

“Bitno je da se u izradu Strategije u narednom periodu uključe sve zainteresirane strane, subjekti u turizmu, ali i šira društvena zajednica. To će podrazumijevati saradnju sa lokalnim partnerima: zanatlijama, hotelijerima, vodičima, ugostiteljima, ali i obaveznu saradnju sa institucijama na  višim nivoima vlasti, u čijim je rukama, nažalost, ključ za rješenje mnogih problema naše lokalne zajednice. Na ovaj način aktivno radimo na realizaciji svojih obećanja glasačima, a prioritet su nam razvojni projekti, projekti okrenuti budućnosti i prosperitetu”, zaključio je Grebo.

U Našoj stranci Stari Grad naglasili su da će insistirati na dosljednoj implementaciji Strategije, nakon njenog usvajanja, i da neće dozvoliti da Strategija bude među strateškim dokumentima koji ostanu zaboravljeni u ladicama nakon izrade i  usvajanja, što često predstavlja samo uzalud potrošene novce.