Na posljednoj sjednici u Budžet Općine Stari Grad uvršten je amandman Vibora Handžića, vijećnika Naše stranke, na osnovu kojeg će u narednoj godini i Općina Stari Grad uključiti u finansiranje Roditeljske kuće.

Ranije je također Handžićevim amandmanom na budžet Grada Sarajeva osigurana podrška za Roditeljsku kuću, a sada će i Općina Stari Grad iznosom od 10.000 KM podržati rad ove ustanove koja djeluje pri Pedijatrijskoj klinici.

“Nadam se da će nas ova praksa obavezati i u budućnosti, kako bi se ustalilo jedno sistemsko rješenje za finansiranje ove institucije. O značaju Roditeljske kuće za širu zajednicu nije potrebnoposebno govoriti, i važno je da njen rad ne zavisi od povremenih dotacija, nego da to bude stalna stavka naših budžeta na svim nivoima “, rekao je Handžić.
Inače, to je samo jedan od amandmana vijećnika Naše stranke koji su uvršteni u Budžet Općine Stari Grad za 2017. godinu.