Na inicijativu vijećnika Naše stranke Vibora Handžića Općina Stari Grad se uključila u obilježavanje Svjetskog dana osoba sa Down sindromom.

Općina je putem Službe organizovala druženje djece sa Down sindromom, na Igmanu u domu „Ozonski raj“. Projekat, koji je nazvan „Miris proljeća“ spojio je učenike, nastavnike i direktore šest osnovnih škola u našoj općini i Zavoda za specijalno obrazovanje i odgoj Mjedenica, te Udruženja „Život sa Down sindromom“.

Sva djeca koja su se družila na Igmanu imala su obezbijeđen prevoz na planinu gdje su ih čekali stalci za slikanje i prateći pribor kako bi zajedno crtali i družili se. Projekat je imao za cilj potaknuti socijalnu inkluziju djece sa Down sindromom i djece iz osnovnih škola, te povećanje nivoa socijalne uključenosti djece sa i bez poteškoća u razvoju.

U poslijepodnevnim satima organizirano je i druženje polaznika i direktorom Zavoda Mjedenica sa općinskim načelnikom i rukovodstvom Općinskog vijeća, gdje su predstavljene aktivnosti i planovi Zavoda Mjedenica.