Nadležne službe u Općini Novo Sarajevo odgovorile su na inicijativu vijećnice Naše stranke Vildane Bešlije da se izvrši pregled protivpožarnih puteva u objektima kolektivnog stanovanja na području ove općine.

“Uzimajući u obzir da su protivpožarni putevi prema zgradama uglavnom neprohodni i blokirani, pogotovo zbog nedovoljnog broja mjesta za parking, smatrala sam neophodnim da se jasno odrede i označe protivpožarni putevi. Mislim da je važno izvršiti ovaj pregled kako bismo znali šta treba poduzeti da bi se povećala sigurnost građana”, istakla je Bešlija.

Vijećnica Naše stranke ističe da je nedostatak parkinga jedan od glavnih uzroka blokiranja protivpožarnih puteva.

“Obaviještena sam da će Služba za zaštitu od požara u aprilu ispitati stanje vanjske hidrantske mreže, jer je unutarnja već pregledana, ali i pregledati i obilježiti vanjske protivpožarne puteve i protivpožarne puteve u javnim ustanovama. Također, informisana sam da će nadležne službe postavljati znakove za zabranu parkiranja na mjestima gdje se blokira pristup protivpožarnim putevima, što je posebno bitno, kao i to da se nastavi realizacija elaborata o povećanju parking mjesta. Nadam se da kad je u pitanju sigurnost građana neće sve ostati samo na pukim riječima i obećanjima, i kao vijećnica ću nastaviti pratiti realizaciju ovih aktivnosti”, zaključila je Bešlija.