Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva u okviru Nacrta Programa rada Gradskog vijeća usvojen je prijedlog Komisije za izbor i imenovanje da se u isti uvrsti tačka o Odluci o pristupanju projektu podizanja Spomenika ubijenim građanima Sarajeva 1992. – 1995. godine. Prijedlog je inicirala vijećnica Sanja Lazar.

“Zahvalna sam svim članovima Komisije što su ovaj prijedlog prepoznali, te se nadam da će isti ostati i u Prijedlogu, nakon održane javne rasprave. U septembru 2000. godine javnim konkursom je izabrano idejno rješenje za spomen-obilježje poginulim braniocima i građanima Sarajeva. Zamišljena je i lokacija u srcu grada: Trg oslobođenja. Od tada je prošlo šesnaest godina, te je tada ‘šutnjom administracije’ poslana poruka da ovaj spomenik čeka ‘neka bolja vremena’. Nažalost, godine prolaze, a u gradskim strukturama je bilo malo svijesti da se neke stvari pomjere sa mrtve tačke. To možete vidjeti i na primjeru postavljanja spomen-obilježja na Kazanima, gdje se svake godine, kada vlasti formalno ispoštuju protokol i obilježe mjesto stradanja, fokus izjava visokih dužnosnika svodi na najavu procedura vezanih za spomenik, ali od toga još uvijek nema ništa”, kazala je Sanja Lazar.

“Građani grada, žrtve rata i opsade zaslužuju jedno mjesto u glavnom gradu, gdje bi bila ispisana njihova imena. Grad je posljednji put obilježio ista na ovaj način 6. aprila 2012. godine sa ‘Sarajevskom crvenom linijom’, ali je to bio događaj za jedan dan, a naša zajednica treba trajni memorijal”, napominje Lazar.

“Ja sam pokrenula niz sličnih inicijativa koje se odnose na pitanja kako bi Grad Sarajevo, u okviru svojih nadležnosti, postavio ispravne osnove za obrazovanje generacija koje dolaze o ratu u Bosni i Hercegovini. U tom kontekstu je važno da svaka nevina žrtva dobije svoje ime i prezime. Spomenik koji bi obuhvatio sve žrtve je prilika da se takvo nešto i napravi. Jasno, potrebno je u ovaj proces uključiti općine, Kanton i sve relevantne institucije. Potrebna su velika sredstva i duži vremenski period da se cijela priča realizira, ali je važno da napravimo ovaj prvi korak i usvojimo Odluku, jer će ona otvoriti proces”, zaključila je Lazar.