Nakon što je Naša stranka Novi Grad Sarajevo upozorila na loše stanje Park šume Mojmilo u maju mjesecu, te su Adi Škaljić i vijećnica Amela Topuz uputili inicijativu za uređenje ovog lokaliteta, stigao je pozitivan odgovor općinskih službi.

„U inicijativi smo naznačili potrebu uređenja pristupnih i pješačkih staza za Park šume Mojmilo, postave elementi vizuelne komunikacije i singalizacije. Park šume Mojmilo je godinama bio kapitalni projekat te su u isti uložena značajna sredstva, ali je isti nedovoljno iskorišten i populariziran. Smatramo da će nakon pokretanja ove priče isti konačno služiti građanima, ne samo naše općine, već postati jedno od glavnih mjesta okupljanja za sve građane Sarajeva“, kazala je Amela Topuz.

„U narednom periodu je planirano izvođenje radova na uređenju ovog lokaliteta, te će biti izrađene pristupne staze, zatim izvršeni radovi na drenaži i odvodnji, te uređenju prostora oko šadrvana. Također, općinske službe su najavile aktivnosti na postavljanju bolje signalizacije“, kazala je Topuz.

“Najavljene aktivnosti iako pohvalne, ipak samo predstavljaju skromno i nužno održavanje nekadašnjeg kapitalnog projekta. I dalje ćemo  insistirati na ulaganju, zaštiti i unaprijeđenju ovog prostora, naročito kada općina inkasira rentu od objekata koji će se shodno UP Park šuma Mojmilo graditi na obodu lokaliteta”, izjavio je Adi Škaljić.