Nakon sastanka predstavnika Naše stranke Zenica i preduzeća ALBA ZENICA d.o.o. koja se bavi sakupljanjem, transportom i zbrinjavanjem otpada, gdje je skrenuta pažnja na problem otpada u zgradi Lamela, preduzeće je krenulo u realizaciju inicijative postavljanja podzemnih kontejnera.

„Pozdravljamo spremnost preduzeća ALBA da realizuje inicijativu kojom ćemo uvesti u red skupljanje otpada u stambenom bloku Lamela koji broji 572 stana i cca 2000 stanara. Stanari Lamele su smatrali ovo pitanje ključnim na putu ka poboljšanju uslova stanovanja, te smo mi u Našoj stranci istrajali na ovom pitanju“, kazala je Sanja Renić, novoizabrana gradska vijećnica u Zenici.

„Važno je da realizovano rješenje zadovoljava ekološke standarde te predstavlja primjer kako trebamo upravljati otpadom u Zenici. Podzemni kontejneri su namijenjeni za odvojeno odlaganje komunalnog i iskoristivog otpada, po dva za svaku namjenu. Ulaskom Naše stranke u Gradsko vijeće Zenica nastavit ćemo komunikaciju sa građanima i pokrenuti slične inicijative i u drugim dijelovima grada“, zaključila je Renić.