Vijećnica Naše stranke Amra Zulfikarpašić je na jučerašnjoj sjednici Općinskog vijeća postavila vijećničko pitanje “da li Vijeće treba da šuti o katastrofalnoj situaciji po pitanju čišćenja ulica u zimskom periodu ili će se tražiti rješenje od Općine Centar za ovaj problem”.

Vijećnica Naše stranke je pokrenula i inicijativu da Općina poduzme određene mjere prema onima koji su nadležni za čistoću grada a koji očito ne rade svoj posao.

U svome obraćanju Vijeću istakla je da su „građani  poniženi prljavštinom sa kojom se susreću na gradskim ulicama ove zime, te su i zdravstveno ugroženi jer je evidentan veliki broj lomovana na ortopedijskim klinikama.”

Općinsko vijeće je podržalo inicijativu vijećnice Zulfikapašić, te usvojilo osudu lošeg odnosa KJKP „Rad“ prema vlastitim obavezama, a od strane općinske uprave, predvođene načelnikom, potvrđeno je da će doći do obustave isplate zadnje tranše „Radu“ zbog lošeg održavanja.

Ako i to ne bude imalo pozitivne pomake Općina Centar će tražiti novog partnera za ovaj dio posla.