Na jučer održanoj tribini u Varešu, građani i građanke ove općine su pozdravili posjetu dr. Dennisa Gratza, zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije, Edina Forte, delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije, te dr. Suada Rožajca, predstavnika Savjeta za zdravstvo Naše stranke.

Tribinu je moderirao Elvir Rožajac, općinski vijećnik u Općini Vareš, a učešće u razgovoru o ključnim pitanjima za općinu Vareš koja se trebaju rješavati na kantonalnom i entitetskom nivou u godini pred nama, uzeo je i općinski načelnik.

“Drago mi je da postoji izvjesni nivo saradnje i konsenzusa oko bitnih stvari za Vareš, koje prelaze granice podjela između političkih stranaka. U ovom trenutku je bitno da je Naša stranka prepoznala potrebu rada na rješavanju problema, posebno po pitanju pristupa zdravstvenim uslugama u Kantonu Sarajevo za građane Vareša, te da sada možemo tražiti podršku i riješiti ovo pitanje na isti način kako se to već postiglo u Olovu,” rekao je Elvir Rožajac.

Naša stranka u Varešu je pozvala sve prisutne na uključivanje i rad na zajedničkim aktivnostima, te je podvučena potreba učešća zastupnika sa viših razina vlasti u lokalnim zajednicama. Prisutni su pozdravili i brojna pojašnjenja u vezi sa pitanjem pristupa zdravstvenim uslugama, koja je u svom izlaganju predstavio dr. Suad Rožajac.

“Ukoliko ne dolazimo u lokalne zajednice, gubimo vezu sa stvarnim problemima građana i građanki. Zbog toga mi je drago što smo danas tu, te što postavljamo bazu da sutra na lokalne izbore izađemo sa programom koji prepoznaje konkretne probleme Vareša ili svake druge općine u BiH, te na taj način pokažemo da nismo ni sarajevocentrični po političkom usmjerenju, a ni kampanjski, po pristupu građanima. Radimo svaki dan u godini, svake godine, samo tako možemo napraviti pomak,” rekao je Dennis Gratz.