Naša stranka Banja Luka pozvala je predsjednika Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a Muju Hadžiomerovića da prestane sa paušalnim ocjenama i kritiziranjem iz udobne fotelje koju godinama zauzima u ovom tijelu, bez ikakve efikasne reakcije na ono što radi režim Milorada Dodika i SNSD-a u Banjoj Luci. Istovremeno, poziva bošnjačke predstavnike da se manje bave zaštitom Turske, a više stvarnim problemima povratnika u RS-u.

“Godinama Vijeće naroda RS-a predstavlja neaktivno  tijelo u kojoj predstavnici Bošnjaka, Hrvata i Ostalih, smatraju da ispunjavaju svoju misiju i posao tako što povremeno pokreću vitalni interesa konstitutivnih naroda, istovremeno ne rizikujući ništa i ne preuzimajući odgovornost da konačno pozovu građane koje predstavljaju na otpor i protest, barem na nivou ekonomskih pitanja, te konačno da opozicija koja okuplja povratnike u RS-u prestane sa kalkulisanjem, koje se svodi na borbu za sitne udjele u budžetu za vjerske i humanitarne organizacije”, poručuje Bojan Jorgić, predsjednik Glavnog odbora NS Banja Luka.

“Hadžiomerović i drugi koji primaju plate sa budžeta RS-a po deceniju, poput Ramiza Salkića potpredsjednika RS-a i brojnih drugih, zadovoljavaju se sitnim šićarom koji dobiju od Milorada Dodika i SNSD-a, a zauzvrat ostaju tihi na zahtjeve povratničke zajednice. S jedne strane, uime SDA u izbornim kampanjama održe neki vatreni govor i daju intervju za federalne medije, a u praksi nisu ničim doprinijeli da se konačno ujedinimo u borbi protiv neimaštine i ekonomskog kolapsa, već stidljivo pozivaju ‘na demokratsko pravo’, kao da su predstavnici OHR-a, a ne građana koji ustaju i liježu na počinak od Prijedora do Trebinja, sa svojim problemima koje dijele bez obzira na etničku ili vjersku pripadnost. Vrijeme je da povratnici imaju predstavnike koji će se više uvrijediti na odnos SNSD-a prema običnom čovjeku, a manje na to kako neko govori o premijeru Turske”, kazao je Jorgić.