Povodom najava o zatvaranju četiri ambulante na području Banje Luke, preciznije u naseljima Kuljani, Česma, Ada i Paprikovac, oglasio se Odbor Naše stranke u Banjoj Luci. Iz Naše stranke upozoravaju da bi u slučaju zatvaranja tih ambulanti došlo do grubog kršenja prava stanovnika navedenih naselja zakonski regulisanih  Zakonom o  zdravstvenoj zaštiti RS, jednako kao i do prekomjernog opterećenja JZU Dom zdravlja Banja Luka. Ovom bi se odlukom prekršila, takođe, i pravila o planiranju i izgradnji naselja u urbanističkim planovima.
“Urbanistički planovi predviđaju razmještaj zdravstvenih ustavnova u okviru jednog naselja. Predviđeno je u svakom naselju koje broji od 3000 do 5000 stanovnika postoji ambulanta, kao osnovna zdravstvena ustanova, koja mora imati ordinaciju opšte prakse, zubnu ordinaciju, savjetovalište za majku i djecu, laboratoriju i patronažnu službu. Trenutno u banjalučkim naseljima imamo samo ambulante porodične medicine, koje ne ispunjavaju sve navedene kriterije propisane zakonom,” poručeno je iz Naše stranke Banja Luka.
“Najave o ukidanju je posljedica rebalansa gradskog budžeta, kojim su radikalno smanjena sredstva predviđena za zakup prostora ambulanti – preciznije, sa 221 hiljade KM na 62 hiljade. Navedene četiri ambulante već su duži period neopremljene, te je stanovništvo, u većini slučajeva, koristilo zaštitu i prevenciju, te se liječilo u domovima zdravlja,” dodali su.
“Naš stav je da ukidanje ambulanata, umjesto njihovog opremanja, i opterećenje domova zdravlja pacijentima za koje je predviđeno da se brinu ambulante, utire put krizi zdravstvenog sistema na području Banje Luke.S druge strane, ukoliko ambulante nisu adekvatno opremljene, a svakako moraju postojati, nemoralno je i neetički apelovati na građane da se liječe u njima. Jedino valjano rješenje je opremanje ambulanti, kako bi se rasteretili domovi zdravlja, a građani Banje Luke imali osiguranu zdravstvenu zaštitu,” zaključili su iz Naše stranke Banja Luka.