Naša stranka Bihać upozorava na apsurdnost situacije, u kojoj  od 2004. godine, od kada  na lokalnim izborima  građani  biraju načelnika direktno a ne, kao što je do tada bilo propisano, općinsko/gradsko vijeće, načelnici ostavljaju sve lošije stanje u budžetu i prave sve gore poteze po zajednicu.

„Izabrani načelnik trebalo je da ima punu odgovornost prema onima koji su ga birali, a ne prema vijeću kao do tada, a sve s ciljem povećanja efikasnosti javne uprave ili, narodski rečeno, da građanima u cjelini bude bolje. Međutim, to nije slučaj. Iz ove perspektive postaje nam jasno da su lokalni šerifi zloupotrijebili ono što su im ponudili visoki evropski standardi organizacije lokalne samouprave i napravili haos“, poručuju iz Naše stranke Bihać.

„Jedan od bitnih pokazatelja efikasnosti javne uprave, nesumnjivo je budžet, kao glavni alat javne politike jedne općine/grada, a njega, kao i sve druge najvažnije dokumente, prema Evropskoj povelji o lokalnoj samuopravi, u okviru svojih nadležnosti izrađuje i podnosi vijeću na usvajanje upravo načelnik/gradonačelnik. Politika općine/grada je, stoga, u najvećoj mjeri u rukama načelnika. A gdje je Bihać danas, 12 godina poslije i tri načelnika (dva iz SDP-a i jednog iz SDA) izabrana  metodom direktnog  izbora, posebno u dijelu stanja najvažnije javne stvari ovoga grada, njegovog budžeta“, poručuju iz Naše stranke.

„Posljednji načelnik,  kojeg je biralo i kontroliralo vijeće, ostavio je budžet Bihaća “u plusu” sa oko 2,5  miliona KM na računu. Naredna trojica, koje su birali i kontrolisali građani, je svaki na svoj način, znanjem, vještinom, odgovornim odnosom i iz samo njima znanih razloga, “potapao” budžet u sve veće dubine do kojih još nisu stigli nikakvi kontrolni organi i ustanovili kolika je ta “dubioza”. Mi smo preko Parlamenta Fedearcije zatražili specijalnu reviziju Grada Bihaća, kako bi konačno utvrdili učinjenu štetu“ poručuju iz Naše stranke Bihać.