U Gradskom odboru Naše stranke u Bihaću oglasili su se povodom ignorisanja inicijative da se održi tematska sjednica Gradskog vijeća u vezi izgradnje zgrade sa stanovima za boračku populaciju, za što su prikupljeni i potpisi građana.

“Iako im je poznato da je inicijativa podnesena već više od dva mjeseca,  samo se jedan od 30 vijećnika ponudio da podrži inicijativu Naše stranke da se, nakon sedam godina, konačno i sistemski riješi pitanje dovršetka ovog objekta, čiju je gradnju u cjelosti vodila Gradska uprava rukovođena dvjema političkim opcijama, SDP i SDA”, ističu u Našoj stranci u Bihaću.

“Na prošloj sjednici Gradskog vijeća, međutim, podnesen je zahtjev da se tematska sjednica održi o sportu što je prihvaćeno, iako je u vrijeme vladavine SDA i Galijaševića sportska problematika u Bihaću rješavana budžetom od impozantnih 4,5 miliona KM. Prihvatajući ovaj prijedlog bez rasprave, uspostavljena većina u Vijeću (SDP, GS, ASDA, DF), kao i mnoge prije njih, pokazala je kako nije bitno koliko je prijedlog smislen, već je isključivo bitno od koga prijedlog potiče”, ističu u Našoj stranci.

“Prema navedenom može se zaključiti da su vijećnicima bitniji oni koji su se tuđim novcem razmetali od onih koji za svoj novac nisu dobili ni ono što su platili. Na kraju, loše stanje u Gradu nije rezultiralo smanjenjem vijećničkih paušala, ali je završetak boračkih stanova, kako stvari stoje, odgodilo za još (najmanje) četiri godine. Porodicama, koje već sedam godina čekaju krov nad glavom, kao da se želi poručiti, da se bave sportom kako bi sačuvali zdravlje narušeno beznađem i neizvjesnošću u koje su zapali tuđom voljom”, zaključuju iz Naše stranke u Bihaću.